Sla navigatie over

Heidi De Pauw

Heidi De Pauw

Mandaat
Coach Gangmakers

Levensmoto
“A woman who knows what she brings to the table is not afraid to eat alone.”

Expertise
Kinder- en mensenrechten

Achtergrond
Criminologe & CEO Child Focus

Heidi De Pauw is criminologe en CEO van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Ze zetelt als experte in verschillende raden van bestuur van organisaties die zich inzetten voor slachtoffers en kwetsbare doelgroepen zoals PAG-ASA (centrum voor slachtoffers mensenhandel), Minor Ndako (opvang kwetsbare kinderen waaronder niet-begeleide minderjarige vluchtelingen), Tout Bien (suïcidepreventie jongeren) en V-Europe (vereniging terreurslachtoffers). Heidi is auteur van ‘Geen paniek!’, een boek over hoe we onze kinderen met een gerust hart kunnen loslaten.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder